WFRGent biedt hoogwaardige expertise op het gebied van brandonderzoek, die vaak wordt gebruikt ter ondersteuning van forensische experts en autoriteiten. Zeer specifiek en complex brandonderzoek wordt uitgevoerd door experts die kunnen vertrouwen op jarenlange ervaring en grondige kennis ter zake. 

Brand omvat de interactie van complexe fysische en chemische verschijnselen die voortdurend veranderen. Brandonderzoek vereist daarom een grondige kennis van het gedrag van materialen, systemen en bouwconstructies in geval van brand, evenals een goed begrip van de invloed van ventilatieomstandigheden en de verspreiding van hete rookgassen.

Om brandgedrag te evalueren heeft WFRGent voldoende testapparatuur tot haar beschikking, zowel om de reactie bij brand van materialen en systemen te evalueren als om de brandwerendheid van bouwconstructies te testen volgens een breed scala aan nationale en internationale normen. 

WFRGent kan echter ook niet-gestandaardiseerde experimentele grootschalige brandproeven uitvoeren. De gegevens van deze experimenten worden vaak gecombineerd met de resultaten van numerieke simulaties om het aantal tests te verminderen of testresultaten te extrapoleren. 
 
Eerdere onderzoeksprojecten van WFRGent hadden betrekking op de brandveiligheid in kerncentrales, parkings, residentiële woonzorggebouwen, enz.