Proeven brandgedrag

Warringtonfire Gent kan vanuit ons BELAC-geaccrediteerd laboratorium een groot aantal diensten aanbieden op het gebied van brandtesten voor diverse sectoren. Wij beschikken over een uitgebreide uitrusting om tests uit te voeren en classificaties toe te kennen die op nationaal, Europees en internationaal niveau genormaliseerd zijn. De volledige reeks tests die is voorgeschreven door de Europese richtlijn voor bouwproducten (CPD), tests voor de scheepvaart (IMO) en andere maken hier deel van uit.

Warringtonfire levert ook aanvullende diensten op het gebied van de passieve brandbestrijding vanuit ons UKAS-geaccrediteerde laboratorium in Warrington, ons NATA-geaccrediteerde laboratorium in Melbourne.

Wat omvat een brandproef?

Bij het testen van brandgedrag wordt gekeken naar de brandbaarheid en ontvlambaarheid van een materiaal, d.w.z. de bijdrage ervan aan de ontwikkeling en uitbreiding van een brand, en niet zozeer naar het vermogen van het materiaal om weerstand te bieden aan de verspreiding van vuur (wat wordt aangetoond door brandwerendheidstesten). Hoe een brand zich ontwikkelt in de allereerste stadia is van cruciaal belang voor een veilige evacuatie, of u nu in een vliegtuig, auto, boot of gebouw bent.

Onze tests omvatten verschillende activiteiten, die allemaal worden uitgevoerd in speciaal ontworpen brandtestfaciliteiten  , waar we een breed scala aan constructies kunnen bouwen om brandgedrag in elke situatie te onderzoeken.

Ons team van betrokken experts is in staat om op maat gemaakte testprogramma’s uit te werken zodat we steeds voldoen aan de specifieke projectvereisten van klanten.

Waarom testen op brandgedrag?

Brandreactieproeven zijn meestal kleiner van schaal dan brandwerendheidstesten en worden uitgevoerd op specifieke componenten of materialen die representatief zijn voor de toepassing bij eindgebruik. Brand verspreidt zich als gevolg van warmteoverdracht wanneer een materiaal direct naast een vlam voldoende wordt verwarmd om te ontbranden.
Hoe een materiaal, stof of product zal presteren bij blootstelling aan een warmtebron kan worden bepaald door middel van ontwikkelingsonderzoek en testprogramma’s. De vroege stadia van de ontwikkeling van een brand hebben een grote invloed op het algehele gedrag.

Wetgeving houdt hier rekening mee door te eisen dat testen op brandgedrag worden uitgevoerd, rekening houdend met kenmerkenvan bepaalde bouwcomponenten die moeten worden bepaald en vervolgens gecontroleerd.